MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D.

Disertační práce

Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání

New trends in research of pathophysiology and therapy of heart failure
Anotace:
Úvod: Dilatační kardiomyopatie (DCM) je velmi častým onemocněním vedoucím k srdečnímu selhání. Etiologie a klinický průběh tohoto onemocnění jsou velmi heterogenní a patofyziologické procesy které jsou podkladem DCM na molekulární úrovni stále nejsou podrobně prozkoumány. V této disertační práci popisujeme dva přístupy ke studiu genetické architektury DCM a patofyziologických mechanismů vedoucích k …více
Anotace:
ačují dosud neprozkoumané vazby mezi biologickými procesy odpovědnými za srdeční degeneraci a stárnutí v kontrastu s narušenou hyperproliferací a růstem. Závěr: Genetická architektura recentně vzniklé dilatační kardiomyopatie v Moravském regionu za využití celo-exomového sekvenování a její klinické koreláty Velká část pacientů s recentně vzniklou DCM má monogenní či oligogenní genetické pozadí. Nosiči …více
Abstract:
Aims: Dilated cardiomyopathy (DCM) is a prevalent disease leading to heart failure. It has a heterogeneous aetiology and clinical outcomes and the pathophysiology of the disease on molecular level is still poorly understood. In this thesis we present two different approaches to study the genetic architecture of DCM and pathophysiological mechanisms leading to failing phenotype. In the study Genetic …více
Abstract:
dividualized treatment of recent-onset DCM. Human Transcription Factor Profiling of Idiopathic Dilated Cardiomyopathy Our high-throughput platform Quanttrx allows quick and effective screening of all human TFs providing a valuable resource for further investigation of the molecular mechanisms of DCM as well as other diseases. Our data provides a profile of TFs expression changes in DCM patients, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta