Anna RUTHOVÁ

Diplomová práce

Flucht und Vertreibung als ein literarisches Thema im Werk von Sidonie Dedina

Escape and transfer of the Sudeten Germans as a literature topic in work by Sidonia Dedina
Abstract:
The aim of this diploma thesis is presentation of writer, publicist and ex - editress of Radio Free Europe - Sidonia Dedina and her belletristic publication, writer of Czech origin, living in Germany, who controversialy reflects in the sensitive theme of expulsion of Sudeten Germans in her literature from mountainous regions after the year 1945. Her publication contains the summary outline of Czech …více
Abstract:
Cílem této diplomové práce je seznámení se spisovatelkou, publicistkou a bývalou redaktorkou Rádia Svobodná Evropa Sidonií Dědinovou (Sidonia Dedina) a jejím beletristickým dílem, autorkou českého původu, žijící v Německu, která ve své literární tvorbě kontroverzním způsobem reflektuje ožehavé téma vyhnání sudetských Němců z českého pohraničí po roce 1945. Práce obsahuje nástin přehledu česko-německých …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 4. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Jehličková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUTHOVÁ, Anna. Flucht und Vertreibung als ein literarisches Thema im Werk von Sidonie Dedina. Ústí nad Labem, 2009. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ NJ-DE

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.