Bc. Petr Žitný, DiS.

Diplomová práce

Možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením v Královéhradeckém kraji

The education and employment opportunities of individuals with moderate mental disabilities in Hradec Králové Region
Anotace:
Práce se skládá ze čtyř částí. První tři části jsou teoretické, čtvrtá je praktická. Kapitola první je věnována legislativě, standardům péče podle zákona o sociálních službách, definici a etiologií mentálního postižení a poradenským službám. Druhá kapitola se zaměřuje na postavení osob s mentálním postižením ve společnosti, specifikům, kterými se vyznačuje osobnost těchto lidí, možnostem vzdělávání …více
Abstract:
The thesis consists of four parts. The first three parts are theorethical, the fourth one is practical. The first chapter deals with legislation, treatment standards in compliance with welfare laws. Furthermore, it presents the definition, etiology of mental disorder and consultancy services. The second chapter focuses on status of people having mental disorders in society. In addition, it presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta