Theses 

Kvalita života u pacientek v remisi onkologického onemocnění prsu – Mgr. Veronika Šutorová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Veronika Šutorová

Rigorózní práce

Kvalita života u pacientek v remisi onkologického onemocnění prsu

Quality of life in breast cancer survivors

Anotace: Rigorózní práce se věnuje subjektivnímu prožívání a hodnocení života žen v remisi onkologického onemocnění prsu. Práce srovnává změny v doménách důležitost, spokojenost a kvalita životních oblastí (měřených dotazníkem SQUALA) ve srovnání se zdravou populací. Teoretická část pojednává o tématech zdraví, onkologické onemocnění prsu, holistický pohled na nemoc, způsoby zvládání a kvalita života v chronické zátěži, psychologická péče v onkologii. Empirická část popisuje projekt použitého kvantitativního výzkumu. Blíže čtenáře seznamuje s použitým nástrojem měření a se způsobem zpracování dat. Poskytuje zpracované přehledné profily oblastí kvality života a interpretace těchto údajů na podkladě znalosti dosavadních vědeckých studií a praxe. Závěr práce shrnuje vědecký vhled do problematiky kvality dvaceti tří oblastí života žen vzhledem k prožitku onkologického onemocnění prsu. Sděluje o nižší osobní kvalitě zdraví a rozdílném hodnocení zdraví a pravdy žen, které podstoupily onkologickou léčbu. Text je doplněn návrhem programu následné psychologické péče s cílem zlepšení kvality života těchto žen.

Abstract: The thesis adress to subjective experience and evaluation of life of breast cancer survivor women who participated oncological medical treatment. Study compares changes in domains concernment, satisfaction, and quality in life areas (measured by questionnaire SQUALA) in comparison with healthy women. Theoretical part concerns subjects health, breast cancer, psychosomatic view, coping, overall quality of life, psychological care in oncology. Empirical part says about project of quantitative research, instrument of measure, processing the exploration. Data are evaluated and displayed as profiles of quality of life, interpreted on base of the published studies and clinical experience. Closing part summarizes guality of life in twenty three life areas in connection with breast cancer. It says about lower subjective quality of health and different evaluation of health and true areas by women treated by oncological cure. On the ground of the knowledge of presented survey is the thesis completed by criteria of follow up psychological program.

Klíčová slova: Zdraví, nemoc, kvalita života, onkologické onemocnění prsu, fáze remise, SQUALA, psychoonkologie, adaptace, psychická zátěž, následná psychologická péče.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Oponent: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 15:04, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz