Zuzana Tichá

Diplomová práce

Závislostní chování jakožto odvrácená tvář audiovizuálního průmyslu

Addictive Behavior as The Dark Side of The Audiovisual Industry

Anotace:
Diplomová práce s názvem Závislostní chování jakožto odvrácená tvář audiovizuálního průmyslu si klade za cíl popsat problematiku oficiálně uznaných i spekulovaných digitálních závislostí a poukázat na jejich souvislost s audiovizuálním prostředím. Práce se zabývá typologií i klasifikací závislostního chování a následně popisuje jeho konkrétní formy, přičemž se zaměřuje na ty, které mají charakter digitálních …více
Abstract:
The diploma thesis, entitled Addictive Behavior as The Dark Side of The Audiovisual Industry, sets out a goal to describe the issue of officially recognized as well as speculative digital addictions, and to identify their connection to the audiovisual environment. The thesis addresses the typology and classification of addictive behavior and subsequently describes its specific forms, concentrating …více
 

Klíčová slova

filmový průmysl

Klíčová slova

patologické závislosti

Klíčová slova

internet

Klíčová slova

sociální sítě

Klíčová slova

YouTube

Klíčová slova

počítačové hry

Klíčová slova

digitální technologie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2019
  • Vedoucí: Ivan TOMEK
  • Oponent: Václav MORAVEC

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 2. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce