Mgr. Martina Bartošová

Bakalářská práce

Vodní bezobratlí postindustriálních stanovišť - výsypky Sokolovské uhelné pánve

Aquatic invertebrates of postindustrial sites - spoil banks in the Sokolov Coal Basin
Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo shrnout základní poznatky k problematice postindustriálních stanovišť a k jejich ekologické obnově. Postindustriální stanoviště jsou umělé, lidmi vytvořené lokality, které jsou charakteristické pro svoji ojedinělou geomorfologickou skladbu. Následně po jejich vzniku dochází k jejich kolonizování rostlinnými a živočišnými druhy, jež jsou uzpůsobené k životu na extrémních …více
Abstract:
The main aim of this study was to summarize basic information about postindustrial sites and methods of their ecological restoration. Postindustrial sites are formed by human industrial activities and are typical for their unique geomorphology. Soon after forming such sites, plant and animal species, which are adapted for the living under extreme conditions connected with these biotopes, begin to colonize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání