Bc. Martina Bartošová

Diplomová práce

Makrozoobentos pěnovcových potoků na Sokolovské výsypce

Macrozoobenthos of Brooks with Tufa Precipitation in Sokolov Spoil Bank
Anotace:
V důsledku těžby hnědého uhlí vznikají v sokolovské uhelné pánvi rozsáhlé výsypky. Velká podkrušnohorská výsypka je charakteristická vytvářením unikátních vodních biotopů (pěnovcových potoků a pěnovcových mokřadů), které jsou ojedinělé srážením pěnovce a které jsou charakteristické svým extrémním chemismem vody (vodivost 3 648–8 763 µS.cm-1, SO42- 2 080–6 350 mg.l-1, Ca2+ 152–693 mg.l-1). Úkolem této …více
Abstract:
Extensive vast spoil heaps after brown coal mining have been created in the Sokolov lignite basin. The Velká podkrušnohorská Spoil Heap is characteristic for the creation of unique aquatic biotopes (the brooks and wetlands with tufa precipitation) which are remarkable not only for tufa precipitation, but also for extreme physical and chemical water conditions (conductivity 3 648–8 763 µS.cm-1, SO42 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta