Mgr. Petr Janderka

Bakalářská práce

Etické problémy reprezentace minority v tištěném médiu

Representation of ethnical minority in printed media as a ethical problem
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mediálního obrazu protiromských demonstrací v severních Čechách v deníku MF Dnes a v její regionální mutaci. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy byly analyzovány články vydané ve vybraných denících v období srpna až října roku 2011. V teoretické části se opíráme o koncepty sociální konstrukce reality, nastolování agendy, využívání zpravodajských zdrojů …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on media representation of demonstrations against Romani people in nothern Bohemia in Czech newspapers MF Dnes and the regional version of this newspapers. Study analyze articles printed in selected papers using qvantitative content analysis during period between august and october in 2011. In theorethical part, the study is based on theories of construction of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií