Bc. Klára Staňková

Diplomová práce

Rodinný stav a kvalita života žen po menopauze.

Marital Statuses and Quality of Lives of Postmenopausal Women
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života žen. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje pojmy stáří a stárnutí, příprava na stáří, aktivní stárnutí a volný čas, životní styl, vzdělávání, kvalita života, činitelé ovlivňující kvalitu života a přístupy ke kvalitě života. Cílem empirické části je zjistit, kvalitativním výzkumem, hodnocení úrovně kvality života …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with quality of life of women. The thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part is characterized by age and aging concepts, preparation for aging, active aging and leisure, lifestyle, education, quality of life, factors influencing quality of life approaches to quality of life. The aim of the empirical part is to find qualitative research, evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staňková, Klára. Rodinný stav a kvalita života žen po menopauze.. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe