Bc. Linda Kožušníková

Diplomová práce

Volební programy českých politických stran: na cestě ke konvergenci?

The Election Programmes of Czech Political Parties: On the Way toward Convergence?
Anotace:
Tato diplomová práce se pokouší nalézt odpověď na otázku, zda docházelo ke sbližování volebních programů českých parlamentních stran z let 1998, 2002 a 2006. Cílem je odhalit, zda můžeme o tomto procesu mluvit jako o postupném a zda je možné identifikovat konkrétní oblasti, ve kterých bylo sblížení volebních programů nejvíce patrné. V teoretické části práce jsou krátce představeny diskuse autorů A …více
Abstract:
This thesis attempts to answer the question whether convergence of the election programs of Czech parliamentary parties in 1998, 2002 and 2006 appeared and discover whether in respect to election programs convergence we can speak of a gradual process. This aim is further expanded by identifying specific areas of election programs in which convergence was most substantial. First, theoretical discussions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií