Theses 

ANALÝZA TRENDOV A VPLYVOV ZĽAVOVÝCH PORTÁLOV NA ROZVOJ A KVALITU CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ, HOTELIÉRSTVA A GASTRONÓMIE – Tomáš Blažek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus

Tomáš Blažek

Bakalářská práce

ANALÝZA TRENDOV A VPLYVOV ZĽAVOVÝCH PORTÁLOV NA ROZVOJ A KVALITU CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ, HOTELIÉRSTVA A GASTRONÓMIE

Anotace: Anotácia: Moja Bakalárska práca na tému Analýza trendov a vplyvov zľavových portálov na rozvoj a kvalitu cestovných kancelárií, hotelierstva a gastronómie je zložená z troch častí, prvá časť je teoretická, druhá časť je praktická a tretia je návrhová časť. V prvej teoretickej časti sa zameriavam na význam kvality a gastronómie v cestovnom ruchu, na podporu predaja a cenovú politiku a tiež sa venujem zľavovým portálom v cestovnom ruchu. Praktická časť je zameraná na zariadenie Vinařství u Kapličky, na stratégiu, ich spoluprácu so zľavovým portálom, vytýčenie silných a slabých stránok a dotazníkové šetrenie. Návrhová časť pozostáva z môjho návrhu ako zatraktívniť rybačku pri Šterkáči a novo vybudovaných chatiek a možného zlepšenia ich využitia.

Abstract: Annotation: My Bachelor thesis on topic analysis of trends and impacts of discount portals on the development and quality of travel agencies, hotels and gastronomy is composed of three parts, the first part is theoretical, the second part is practical and the third is the design part. In the first theoretical part, I focus on the importance of quality and gastronomy in tourism, sales promotion and pricing policy, as well as a discount portal in tourism. The practical part is focused on the Winery at Kaplička facility, the strategy, their cooperation with the discount portal, the identification of strengths and weaknesses and the questionnaire survey. The design part consists of my proposal to make the fish in Šterkáč attractive and newly built chats and possible improvement of their use.

Klíčová slova: Kľúčové slová, Cestovný ruch, Cestovná kancelária, Hotelierstvo, Gastronómia, Zľavový portál, Kvalita, Cenová politika, Relax uprostred viníc, Zľavový balíček, Tourism, Travel Agency, Hotelier, Gastronomy, Discount Portal, Quality, Price Policy, Relax in the middle of vineyards, Discount package

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Tomáš Blažek 2018 Tomáš Blažek 2018
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_B.pdf


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz