Theses 

Technological Unemployment and an Attainable Way Out – Adelina Pavlova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Adelina Pavlova

Bakalářská práce

Technological Unemployment and an Attainable Way Out

Technological Unemployment and an Attainable Way Out

Anotace: Práce se zabývá analýzou problematiky technologické nezaměstnanosti. Základní hypotézou práce je, že technologický rozvoj patrně povede k trvalému nahrazení mnoha pracovníků stroji. Technologická nezaměstnanost je dnes vášnivě diskutovaným problémem. Část ekonomů zastává názor, že technologické nezaměstnanost je krátkodobým problémem; jiní ji vidí to jako dlouhodobé strukturální riziko pro společnost. Práce analyzuje problém technologické nezaměstnanosti a politiky, s pomocí kterých lze jeho dopady na společnost mírnit. Práce usiluje o syntézu stávající literatury, aby na jejím základě mohla být formulována konzistentní strategie možných opatření. Závěr práce tvoří doporučení pro další výzkum a tvůrce hospodářských politik. Základní dimenze, které je při tvorbě politik vzít v potaz, jsou tři: počet obyvatel v regionu, specializaci regionu a předchozí umístění pracovníka. Efektivní řešení by měla představovat kombinace politik adresující problém technologické nezaměstnanosti z různých perspektiv

Abstract: The purpose of the thesis is to analyze the available information on the technological unemployment issue. The hypothesis of the thesis is that displacement of workers because of technological development has reasonable chances to happen in the future. Technological unemployment is hotly debated issue. Some part of economists argue that technological unemployment is a short-term problem; others see it as a risk for society. Thus, at this stage it is important to identify controversy in studies, analyze proposed policies and suggest the possible strategies. In order to gain the in depth knowledge required for the thesis a literature synthesis methodology was used. The concluding recommendations for researchers and policy makers include three important point to design an appropriate policy measure: number of population in a region, specialization of a region, previous placement of a worker. The effective solution is considered a mix of policies to target the problem from different prospective.

Klíčová slova: politika zaměstnanosti, pracovníci, technologická nezaměstnanost, Technologie

Keywords: Labor policy, Technological Unemployment, workers, Technology

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Špecián
  • Oponent: Jaromír Prokop

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46707


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 17:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz