Mgr. Pavel Suchý

Bakalářská práce

Kompenzační cvičení v rámci regenerace (zápas, judo, box)

Corrective Exercises within Regeneration (Wrestling, Judo, Boxing)
Anotace:
Práce pojednává o úpolových sportech a to od doby jejich vzniku, přes rozsáhlou charakterizaci až po výčet problémů, které vznikají během jejich nesprávného provádění. Druhá část práce je zaměřena na možnosti regenerace a kompenzace a přehledně uvádí soubor cviků vhodných pro odstranění jednotlivých typů dysbalancí. Brno, 2010, 48 stran.
Abstract:
The thesis deals with combative sports since their origin, over their extensive characterization to the specification of problems that are caused during their incorrect practising. The second part of the thesis focuses on possibilities of regeneration and compensation and summarizes a set of exercises suitable for removing particular types of imbalance problems. Brno, 2010, 48 pages.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Machát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií