Ing. Martin Klouda

Bachelor's thesis

Řízení a jeho problémy ve veřejné správě (příklad konkrétní instituce veřejné správy)

Problems of management in public administration (practices of selected public authority)
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Řízení a jeho problémy ve veřejné správě“ je nastínění obecného přehledu o řízení ve veřejné správě z pohledu teorií řízení ve veřejném sektoru. Bakalářská práce nejprve v úvodu vymezuje pojem veřejná správa a dále popisuje jednotlivé směry řízení ve veřejné správě. Ve své praktické části představuje vybranou instituci veřejné správy (obec s rozšířenou působností) a uvádí …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis “Problems of Management in Public Administration” is to clarify the general view of public management from the perspective of the public sector management theories. Firstly, the bachelor thesis defines the general concept of public administration and then describes individual approaches to the public sector management. In its practical part, the thesis presents a selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta