Bc. Iveta Krebsová

Diplomová práce

Zhodnocení managementu ve vybraném orgánu místní samosprávy z hlediska aplikace a využívání dostupných metod řízení kvality ve veřejné správě.

Assesment of management in selected office of local self - government in terms of application and using of available methods of quality management in public administration.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením managementu vybraných orgánů místní samosprávy z hlediska aplikace a využívání dostupných metod řízení kvality ve veřejné správě. Cílem práce je provést rešerši literatury a vybraných případových studií s cílem identifikovat jednotlivé metody a modely využívané pro řízení kvality ve veřejné správě. První část práce je zaměřena na obecné vymezení veřejné správy …více
Abstract:
This thesis is concerned with the evaluation of the management of selected local government authorities in terms of the application and use of available quality management methods in public administration. The goal of this thesis is to perform a research of literature and selected case studies with the aim to identify individual methods and models used for quality management in public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Emil Antušák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS