Kateřina DEMKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o dětského pacienta před a po tonzilektomii

Nursing process in the care of pediatric patient before and after tonsillectomy
Anotace:
Teoretická část mé bakalářské práce zahrnuje charakteristiku chirurgického oboru ORL, problematiku hospitalizovaného dítěte a roli sestry. Teoretická část dále zahrnuje problematiku tonzilektomie a specifika ošetřovatelské péče s ní související. Praktická část se zabývá ošetřovatelským procesem u konkrétního hospitalizovaného dítěte.
Abstract:
The theoretical part of my bachelor thesis includes the characteristics of the ENT surgical field, the issue of a hospitalized child and the role of a nurse. The theoretical part also includes the issue of tonsillectomy and the specifics of nursing care related to it. The practical part deals with the nursing process for a specific hospitalized child.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chromá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEMKOVÁ, Kateřina. Ošetřovatelský proces v péči o dětského pacienta před a po tonzilektomii. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma