Bc. Monika RÝGLOVÁ

Bachelor's thesis

Politicko-geografické aspekty arménsko-ázerbájdžánského konfliktu

Political-geographical aspects of Armenian-Azerbaijany conflict
Anotácia:
Arménie a Ázerbájdžán vznikly jako dva suverénní státy po rozpadu Sovětského svazu k 1. 1. 1992. Stejně jako v mnoha dalších nově vzniklých republikách bývalého Sovětského svazu i zde se rozhořela řada vnitřních i vnějších konfliktů, které výrazně ovlivnily situaci v celém jihokavkazském regionu. Hlavní příčinou těchto konfliktů byly zejména aspekty geopolitické, politické a etnické. Jedním z nejhorších …viac
Abstract:
Armenia and Azerbaijan were established as two sovereign states after the dissolution of the Soviet Union on 1 January 1992. As well as in many other newly-established republics of the former Soviet Union, many internal and interstate conflicts that strongly influenced the situation in the South Caucasus region flared up. These conflicts were mainly caused by geopolitical, political and ethnic aspects …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedúci: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÝGLOVÁ, Monika. Politicko-geografické aspekty arménsko-ázerbájdžánského konfliktu. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/