Ilona Travěncová

Diplomová práce

Gorbačovovy reformy a rozpad Sovětského svazu

Gorbachev´s Reforms and the Collapse of the Soviet Union
Anotace:
Magisterská diplomová práce má za úkol analyzovat Gorbačovovu politiku a vliv jím představených reforem na rozpad SSSR. Součástí cíle je také zkoumat, proč se rozhodl danou politickou linii prosazovat a jaké byly její výsledky. Kromě toho má text za úkol sledovat politické, ekonomické, sociálně-ideologické a zahraničně-politické faktory, které zapříčinily zhroucení sovětského impéria. Práce staví na …více
Abstract:
This Master thesis has an aim to analyze Gorbachev's politics and an influence of his introduced reforms on the collapse of the USSR. The part of this aim is also to examine why he decided to pursue his political line and what were its results. Besides that, this Master thesis has as its task to follow political, economical, socio-ideological and foreign-political factors, which caused the breakdown …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2010
  • Vedoucí: Markéta Žídková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.