Mgr. Dominik Novák

Master's thesis

Kárná odpovědnost advokáta

Disciplinary Responsibility of Lawyer
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou kárné odpovědnosti advokátů v České republice a s tím i souvisejícího kárného řízení. Cílem práce je ucelený rozbor hmotněprávních a procesněprávních norem upravujících kárnou odpovědnost advokáta s přihlédnutím na uplatitelnost tohoto institutu v praxi. Obsah dále tvoří vymezení specifik kárné odpovědnosti advokáta oproti odlišným právnickým profesím. Nedílnou …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of disciplinary responsibility of lawyer in the Czech Republic and with related disciplinary proceedings. The aim of the thesis is a comprehensive analysis of substantive and procedural norms regulating the disciplinary responsibility of a lawyer, taking into account the applicability of this institute in practice. The content also includes the definition of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law