Bc. Ilona Fanfrdlová

Diplomová práce

Začleňování osob trpících panickou poruchou na trh práce

Inclusion of panic disorder sufferers into open labour market
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá identifikací pracovně rehabilitačních programů nápomocných osobám trpících panickou poruchou při návratu na otevřený pracovní trh. V její teoretické částipopisuji panickou poruchu prostřednictvím dosavadních studií a literatury. Využívám zde také svoje praktické zkušenosti s panickou poruchou, jejíž hlavní ataky jsem prodělala v roce 2009 a následně pak 2014. Rozebírám …více
Abstract:
This master thesis describes and identifies programs of work rehabilitation which are instrumental in hepling panic disorder sufferers to get thein open labour market employment back. The theoretical section of the thesis describes the nature and characteristics of panic disorder. I willingly applied my personal experience with this disorder which major attacks took place in 2009 and 2014. I am describing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Klápšťová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií