Denisa Janáčková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u hemodialyzovaného pacienta s akutním selháním ledvin

Nursing Process in a Hemodialysed Patient with Acute Renal Failure
Anotace:
Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u hemodialyzovaného pacienta s akutním selháním ledvin. Hlavním cílem práce bylo popsat a analyzovat případ jednoho hemodialyzovaného pacienta s akutním selháním ledvin. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisujeme stručně anatomii a fyziologii ledvin. Dále se v teoretické části zabýváme akutním selháním …více
Abstract:
The bachelor thesis is called Nursing process in hemodialysis patient with acute renal failure. The main aim of this work is to describe and analyse the case of one hemodialysis patient with acute renal failure. The bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part briefly describes the anatomy and physiology of the kidneys. Furthermore, the theoretical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová
  • Oponent: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická