Mgr. Bc. Jaroslava KULIŠEK

Diplomová práce

Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania

Impulsivity and depressivity in relationship with risky behaviour of adolescents.
Anotace:
Výskumná štúdia priniesla informácie o rizikovom správaní a vybraných individuálnych rozdieloch vo vulnerabilite k angažovaniu sa v rizikových aktivitách u adolescentov vo veku 11-15 rokov. Základným cieľom bolo zmapovať a popísať rizikové správanie a jeho súvislosti s depresivitou a impulzivitou v skupine dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove (N=172). Táto cieľová populácia …více
Abstract:
The presented study provides information about risk behaviour and some individual differences in vulnerability to involvement in risk activities of adolescents in age 11-15 years. The aim of the thesis is to describe risk behaviour and it's relationship to depressivity and impulsivity in population of adolescents placed in institutional care (N=172). The targed population is compared with adolescents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULIŠEK, Jaroslava. Depresivita a impulzivita ako koreláty rizikového správania dospievajúcich v ústavnej starostlivosti a ochrannej výchove a žiakov v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 72gtff 72gtff/2
22. 3. 2019
Složky
Soubory
Marklová, E.
23. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.