Petra Jílková

Doctoral thesis

Školné, jeho dopad na soukromou návratnost investice a financování bankovním úvěrovým produktem

TUITION FEES AND THE IMPACT ON THE RATE OF RETURN, NEW STATE LOAN PRODUCT
Anotácia:
Tématem disertační práce je soukromá návratnost investice studenta do terciárního vzdělávání. Předmětem výzkumu je dopad zavedení školného na tento ukazatel včetně zhodnocení možnosti financovat nově vzniklé náklady studenta státem garantovaným a definovaným úvěrovým produktem. V doktorské práci je vypracován nástin současného stavu teorie návratnosti soukromé investice a sestavena SWOT analýza potřeb …viac
Abstract:
The theme of the dissertation is the private rate of return to educational Investments in tertiary sector. The topic of the research is the impact of the tuition fees on this indicator, including considering the possibility to finance additional costs of the student by the new state loan product. There is introduced the current state of theory and done the SWOT analysis of needs of the education system …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 2. 2012
  • Vedúci: Václav Urbánek
  • Oponent: Eva Ducháčková, Helena Vomáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30264