Mgr. Pavel Kovařík

Diplomová práce

Dovolená omezení svobody pohybu osob

Persmissible Restriction on Free Movement of Persons
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou dovoleného omezování svobody pohybu osob v Evropské unii. Úvodní kapitola se věnuje samotné svobodě pohybu osob v rámci Evropské unie, včetně jejího zasazení do vnitřního trhu a postupné proměny během jeho vývoje, jejího právního zakotvení v primárním a sekundárním právu Evropské unie a otázek volného pohybu občanů Unie a unijních pracovníků. Stěžejním jádrem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of persmissible restrictions of the freedom of movement of persons in the European Union. The introductory chapter deals with the freedom of movement of persons within European Union, including its implanting into internal market and gradual transformation during its evolution, its legal basis in the primary and secondary law of the European Union and the issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta