Gabriela PECHACKOVA

Bakalářská práce

Vnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnaných

The perception of income poverty among long-term unemployed
Anotace:
Název mé bakalářské práce je Vnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnaných. Hlavním cílem mé práce je zmapovat názory dlouhodobě nezaměstnaných, jak vnímají svou příjmovou situaci a jak hodnotí své možnosti vzhledem k uspokojení svých potřeb a zájmů. V úvodu se zabývám důvody, které mě vedly k výběru tohoto tématu. Dále zde stručně popisuji strukturu bakalářské práce. První čtyři kapitoly …více
Abstract:
My bachelor?s thesis is called The perception of income poverty among long-term unemployed. My main ambition is to map the attitude of unemployed people to their status. The first four chapters are theoretical ones. In the first chapter I describe the determination, causes and concepts of poverty. In the second chapter I write about vulnerable groups. The third chapter is about the various metods of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2008
Zveřejnit od: 30. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2008
  • Vedoucí: Ing. Renáta Halásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECHACKOVA, Gabriela. Vnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnaných. Ostrava, 2008. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.6.2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Poradenství v sociální práci