Bc. Jiří Dujka

Diplomová práce

Integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji

The integrated public transport system in the Zlín region
Anotace:
Práce je zaměřena na výzkum prostoru Zlínského kraje z hlediska vazeb založených na denní dojížďce za prací a do škol. Jsou identifikovány prostorové jednotky nodálního charakteru, v rámci nichž a mezi nimiž je sledována intenzita vztahů a kvalita dopravní obslužnosti. Na základě vyhodnocených dat jsou navrhovány zásady pro tvorbu integrovaného systému veřejné dopravy, odpovídající přepravním potřebám …více
Abstract:
Thesis is focused on research of Zlín region‘s daily connections based on travels to work and schools. In the first step are identified nodal spatial units, where is observed intensity of connections and quality of transport services within them and between them. In the second step are projected rules for construction of integrated public transport system, which are based on data from the first step …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj