Bc. Jiří DRASTÍK

Diplomová práce

Netradiční akce a rozvoj venkova

Nontraditional Events and Rural Development
Anotace:
Obsahem práce je hrubý přehled netradičních akcí v Česku. Teoretická část definuje základní pojmy netradiční a venkov. Předkládá jaký má kultura význam pro rozvoj venkova a popisuje venkovské akce. V práci je řešena jejich tematika, rozmístění, vznik, účel, propagace, vstupné, místo, doba konání, návštěvníci a doprovodný program. Pět netradičních akcí z Česka a jedna ze zahraničí jsou v případových …více
Abstract:
The content of the work is a rough overview of non-traditional events in the Czech Republic. The theoretical part defines the basic concepts of non-traditional and rural. It outlines how culture is important for rural development and describes rural events. The thesis deals with their themes, layout, origin, purpose, promotion, admission, venue, time, visitors and accompanying program. Five non-traditional …více
 

Klíčová slova

netradiční akce venkov rozvoj Česko
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRASTÍK, Jiří. Netradiční akce a rozvoj venkova. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) - Učitelství Tělesné výchovy a sportu pro střední školy