Bc. Aneta Beňová

Bakalářská práce

Domácí násilí jako sociálně patologický jev současné společnosti

Domestic violence as a socially pathological phenomenon in contemporary society
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá formami a příčinami domácího násilí. Zaměřuje se podrobněji na oběti a pachatele domácího násilí a jejich trestné činy. V práci jsou zmíněny intervenční centra a neziskové organizace. Důležitou částí jsou rozhovory, které probíhají mezi oběťmi domácího násilí a pachatelem domácího násilí.
Abstract:
In my bachelor thesis I focus on the forms and causes of domestic violence, and then on victims and offenders of domestic violence and their crimes. In theoretical part I focus on the characteristics of domestic violence and for example on intervetion centers and non-profit organizations for victims of domestic violence. The practical part I chose interview with the respondents, they are victims of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2022
  • Vedoucí: PhDr. Jan Čáp, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech