Petr HŮLKA

Bakalářská práce

Odvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití\nl{}U-Th cyklu

The Cooling technology of molten salt reactors
Anotace:
Tématem bakalářské práce je technologie chlazení reaktorů pracujících s roztavenými solemi - MSR, které jsou součástí reaktorů tzv. IV. generace. V první části práce je zpracován vývoj těchto reaktorů do současného stavu. Ve druhé části je proveden návrh uspořádání primárního a sekundárního okruhu s reaktorem MSR. Ve třetí části je proveden návrh srážeče přehřátí pro systém regenerace v sekundárním …více
Abstract:
The main topic of bachelor thesis is the cooling technology of reactors working with molten salts MSR which are the part of Generation IV reactors. In the first part of the work there is described the evolution of these reactors to the current state. In the second part there is made the design of primary and secondary circuit with MSR reactor. In the third part there is made the design of desuperheater …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miloslav Hron, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HŮLKA, Petr. Odvod tepla ze solného reaktoru s akcentem na využití\nl{}U-Th cyklu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení