Ing. Daniel OKRESA

Diplomová práce

Návrh a výpočet výměníku tepla sůl - sůl 570 MW v primárním okruhu MSR (max. teplota 720 \st{}C) včetně tlakových ztrát, typ se segmentovými přepážkami typu Helix se šroubovitými přepážkami v mezitrubkovém prostoru.\nl{}Fluoridové sole dle Th cyklu. Konstrukční materiál MONICR.\nl{}

Design and calculation of the heat exchanger salt-salt 570 MW in the primary circuit MSR (maximum temperature 720 ° C), including heat loss, type with the segment dividers Helix with screw-type dividers in between - a tubular space. Fluoride salts of the Th cycle. Construction material MONICR.
Abstract:
This thesis addresses the problem of high temperature heat exchanger from the material MONICR, when a heat transfer medium is a molten fluoride salts. The paper summarizes the important material and physical parameters fluoride salts and mechanical properties of the material MONICR. Thermal calculation is performed and also the calculation of pressure losses in the heat exchanger. The work is also …více
Abstract:
Diplomová práce řeší problematiku vysokoteplotního výměníku typu Helix z konstrukčního materiálu MONICR, přičemž jako teplonosné média jsou použitý roztavené fluoridové soli. Práce shrnuje důležité materiálové a termofyzikální parametry fluoridových solí a mechanický a teplení vlastnosti materiálu MONICR. Je proveden tepelný výpočet a také výpočet tlakových ztrát ve výměníku. Práce je také doplněna …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Valenta, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OKRESA, Daniel. Návrh a výpočet výměníku tepla sůl - sůl 570 MW v primárním okruhu MSR (max. teplota 720 \st{}C) včetně tlakových ztrát, typ se segmentovými přepážkami typu Helix se šroubovitými přepážkami v mezitrubkovém prostoru.\nl{}Fluoridové sole dle Th cyklu. Konstrukční materiál MONICR.\nl{}. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení

Práce na příbuzné téma

Všechny práce