Bc. Věra Filgasová

Diplomová práce

Využití počítače při vyučování se zaměřením na žáky se zdravotním znevýhodněním

Using computers for teaching with focus on health handicapped pupils
Anotace:
Filgasová, Věra: Využití počítače při vyučování se zaměřením na žáky se zdravotním znevýhodněním. Diplomová práce Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 74 stran, přílohy. Vedoucí práce: MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. Diplomová práce pojednává o možnostech využití počítače u chronicky nemocných dětí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou …více
Abstract:
Filgasová, Věra: Using computers for teaching with focus on health handicapped pupils. Diploma thesis Brno: Masaryk University, Faculty of Education, 2008, 74 pages, appendices. Supervisor: MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. The diploma thesis deals with possibilities of using a computer by children with chronic diseases. It is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta