Lucia Kostková

Bachelor's thesis

Etika a morálka v bankovníctve

Abstract:
ANNOTATION Kostkova, Lucia: Banking Ethics and Morale (Baccalaurean thesis). Institution of Banking, High School, Prague –orientation: Law administration of Business sphere.Chief of thesis - PhDr.PeaDr. Karol Janas, PhD. – Povazska Bystrica, BIVS. 56 pages. The objective of this thesis is to bring into attention the meaning of following Ethics codes of our Banks. The first chapter is mainly oriented …viac
Abstract:
Anotácia Kostková, Lucia: Etika a morálka v bankovníctve ( Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha – odbor Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Vedúci práce PhDr. PeaDr. Karol Janas, PhD. – Považská Bystrica, BIVŠ. 56 strán. Cieľom tejto práce je poukázať na význam dodržiavania etických kódexov v našich bankách. Prvá kapitola je zameraná najmä na bankovníctvo. Je rozdelená …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedúci: PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Legal Administration in Undertaking