Tetyana HORNYAK

Bakalářská práce

Etika v podníkání: Výzkum českých firem zvýraznující neetické chování v podníkání.

Ethics in business: A research of Czech companies highlighting unethical actions in business.
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelskou etiku a neetické chování v podníkání. V teorerické části jsou popsány základní filozofické přístupy k neetickému chování a psychologické tlaky, které způsobují ztratu morálního kompasu v podnikatelském prostředí. Součástí praktické části je provedení rozhovorů mezi pracujícími v ziskovém sektoru s cílem odhalení názoru na etiku v podnikání a analýza poskytnuté …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on business ethics and unethical behaviour in business. The theoretical part describes basic philosophical approaches to unethical behaviour and psychological pressures that cause a loss of moral compass in the business environment. A practical part consists conducted interview among the employees in the profitable sector to examine their attitudes about business ethics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Alok Kumar, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNYAK, Tetyana. Etika v podníkání: Výzkum českých firem zvýraznující neetické chování v podníkání.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština