Theses 

Velké a malé žitavské postní plátno v kontextu obdobných památek Německa a Rakouska – Valentyna YAGODKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Valentyna YAGODKA

Bakalářská práce

Velké a malé žitavské postní plátno v kontextu obdobných památek Německa a Rakouska

Large and small Zittau Lenten cloth in the kontext of simile monuments in Germany and Austria

Anotace: Bakalářská práce se věnuje středověkým sakrálním textiliím v německé Žitavě, jmenovitě velkému a malému žitavskému postnímu plátnu v kontextu obdobných památek v Německu a Rakousku. Představuje obě plátna v historickém a uměleckém kontextu od dob jejich vzniku po současnost. Velká pozornost je věnována jejich ikonografii a hledání případných předloh, které ovlivnily výběr a ztvárnění jednotlivých výjevů. Obě textilie jsou v práci srovnány s podobným typem pláten v Německu a Rakousku. Na závěr práce se autorka zabývá funkcí obou památek. Cílem práce je představit v českém prostředí typ výtvarných děl, které v našem materiálu nejsou v důsledku rozdílného vývoje pozdně středověké zbožnosti v pohusitských Čechách a okolních zemích zastoupeny.

Abstract: The bachelor thesis deals with the medieval sacred textiles in german Zittau, namely large and small Zittau Lenten cloth in the context of similar monuments in Germany and Austria. It represents both screens in the historical and artistic context since their inception until present. Great attention is paid to the iconography and identification of any documents that influenced the selection and rendering of scenes. Both cloths are in work compared with similar cloths in Germany and Austria. In conclusion, the author deals with the functions of both artefacts. The objective is to present to the Czech society type of artwork, which in our material are not due to differences in the development of late medieval piety in hussite Czech and surrounding countries represented.

Klíčová slova: Žitava, Žitavská postní plátna, liturgické textílie, ikonografická analýza

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Šroněk, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 7. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

YAGODKA, Valentyna. Velké a malé žitavské postní plátno v kontextu obdobných památek Německa a Rakouska. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:28, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz