Iuliia FIALOVÁ

Bakalářská práce

The Language of Job Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Job Advertisements

Characteristics of Selected Language Means in Job Advertisements
Abstract:
The main objective of the Bachelor´s thesis is to analyze selected language means in printed and online English and American job advertisements. The Bachelor´s thesis is divided into the theoretical and practical parts. The first chapter provides the explanation of Human Resource Management. The following chapter is concerned with the following aspects job advertisements: definition, structure, content …více
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o jazykových prostředcích v tištěných a internetových pracovních inzerátech. Jazykové prostředky zkoumá v morfologické, lexikální a syntaktické rovině jazyka. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Po úvodu je věnována pozornost managementu lidských zdrojů, především jeho propojení s pracovními inzeráty. Dále jsou uvedeny definice, struktura …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Iuliia. The Language of Job Advertisements - Characteristics of Selected Language Means in Job Advertisements. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/