Bc. Kristína Angelovičová

Master's thesis

Daň z finančních transakcí v České republice

Financial transactions tax in the Czech Republic
Abstract:
The aim of the thesis Financial Transaction Tax in the Czech Republic is to assess the benefits of introducing this tax in the Czech Republic, based on analysis and comparisons of the tax legislation of selected countries where the financial transaction tax has already been implemented. The theoretical part of the thesis summarizes the information about the bank taxes, their history and current proposals …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce Daň z finančních transakcí v České republice je na základe analýzy a komparácie daňovej právnej úpravy vybraných štátov, kde je daň z finančných transakcií už zavedená, posúdiť výhodnosť zavedenia tejto dane v Česku. V teoretickej časti práce sú zhrnuté teoretické poznatky o bankových daniach, ich histórii a o súčasných návrhoch na zdanenie finančného sektora. V praktickej časti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2021
  • Supervisor: Ing. Martina Sponerová
  • Reader: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta