Ing. Marek Műller

Bakalářská práce

Podnikatelský plán

Business plan
Anotace:
Bakalářská práce "podnikatelský plán" podává ucelený popis založení a následný provoz restaurace. Práce je tvořena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část konkretizuje základní informace o podnikatelském plánu, jeho strukturu a obsah. Praktickou část tvoří konkrétní plán pro založení a provoz restaurace. Cílem této práce je vytvoření uskutečnitelného podnikatelského plánu na založení …více
Abstract:
Bachelor thesis „business plan“ gives a comprehensive description of setting up and running a restaurant. The thesis is divided into two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part specifies basic information about a business plan, it´s structure and content. The practical part consist of a concrete plan for opening a restaurant. The aim of this thesis is to develop a viable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jiří Vataha
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní