Markéta Mošová

Bakalářská práce

Získávání a výběr kvalitních zaměstnanců z pohledu uchazečů i firem,Recruitment and Selection of High-Quality Employees from the Perspective of both Applicants and Firms

Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice získávání a výběru zaměstnanců. Cílem práce je prozkoumat a posoudit současné přístupy k získávání a výběru zaměstnanců z pohledu vybraných uchazečů i vybraných firem. Teoretická část vymezuje pojetí, zdroje, kritéria a metody získávání a výběru zaměstnanců. Praktická část práce shrnuje výsledky vlastního šetření zaměřeného na odhalení preferovaných a nejčastěji …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to recruitment and selection of employees. The aim of the thesis is to examine and evaluate current approaches to recruitment and selection of employees from the perspective of both selected applicants and firms. The theoretical part defines the concepts, resources, criteria and recruitment methods and employees selection. The practical part of the thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/uk0v06/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management