Ladislav RAČÁK

Bakalářská práce

Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx

Implementation of security layer DCIx
Anotace:
Cílem této práce je reimplementovat bezpečnostní vrstvu v aplikace DCIx od společnosti Aimtec, a.s. Nejprve je představena aplikace DCIx a původní řešení bezpečnosti. Dále je popsána knihovna Apache Shiro, její struktura a hlavní části. Vysvětlení principu fungování a konfigurace této knihovny. Popis některých základních pojmů z oblasti bezpečnosti týkající se zejména autentifikace a autorizace. Dále …více
Abstract:
The objective of this study is to reimplement a security layer in DCIx application created by Aimtec, a. s. First is introduced the DCIx application and the original security solutions. Then it is described how Apache Shiro library works, how are configured its main features and domains. Then follows the description of some basic concepts especially authentication and authorization. Furthermore the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAČÁK, Ladislav. Implementace bezpečnostní vrstvy DCIx. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.