Mgr. Lenka Čuprová

Bachelor's thesis

Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce

The Home Atmosphere and child raising Methods in the Single Father Family
Anotácia:
Bakalářská práce Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce se zabývá převážně problematikou rodinného prostředí. Jedním z trendů současnosti je velká rozvodovost a z toho vyplývající výskyt neúplných rodin. V dnešní době je stále tradicí svěřovat po rozpadu rodiny dítě do péče matky, což se neshoduje s tendencemi, které se rozvíjí v západních zemí. Stále více se hovoří o střídavé péči …viac
Abstract:
The Bachelor´s thesis entitled as “The Home Atmosphere and child raising Methods in the Single Father Family” is mainly focusing on problems within the family’s environment. High divorce rate and therefore higher number of incomplete families is one of the resent observed trends in modern society. Also, in Czech Republic it is still common and traditional to award mother by the child’s custody after …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2009
  • Vedúci: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Polánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta