Denisa KUČEROVÁ

Bakalářská práce

Makro-organizace a flexibilita thylakoidních membrán smrku ztepilého

Macro-organization and flexibility of thylakoid membranes from Norway spruce
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši na téma makro-organizace thylakoidní membrány, její flexibilitu a principy spektrálně-optických metod, jejíchž použití nám poskytuje informace o makro-organizaci a flexibilitě thylakoidní membrány. V rešerši jsou shrnuty informace o složení lipidů a pigment-proteinových komplexů a jejich uspořádání v thylakoidní membráně. Teoretická část …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to prepare a literature search on the topic of macroorganization of the thylakoid membrane, its flexibility and the principal spectral-optical method, the use of which gives us information about macroorganizations and flexibility of thylakoid membranes. The research summarises information on the composition of lipids and pigment-protein complexes and their arrangement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Václav Karlický, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Denisa. Makro-organizace a flexibilita thylakoidních membrán smrku ztepilého. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta