Mgr. Václav KARLICKÝ

Disertační práce

Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro

Spectral characteristics of chlorophyll fluorescence and their relation to structure-functional aspects of pigment-protein complexes in vivo and in vitro
Abstract:
In this thesis, spectral characteristics of Norway spruce photosynthetic apparatus are studied using circular dichroism and low temperature fluorescence spectroscopy and compare to those of model plants Arabidopsis thaliana and spring barley. Main goal of this thesis was to obtain new information about the pigment-protein complexes of spruce, their supramolecular organization and stability in the thylakoid …více
Abstract:
V této práci jsou studovány spektrální charakteristiky fotosyntetického aparátu smrku ztepilého pomocí spektroskopie cirkulárního dichroismu a nízkoteplotní fluorescenční spektroskopie a porovnány vůči vybraným modelovým rostlinám (huseníček rolní, ječmen jarní). Hlavním cílem této práce bylo získat informace o pigment-proteinových komplexech smrku, jejich makro-organizaci a stabilitě v thylakoidní …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc., -- AAA-neuveden

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARLICKÝ, Václav. Spektrální charakteristiky fotosyntetických pigmentů a jejich vztah ke strukturně-funkčním aspektům pigment-proteinových komplexů in vivo a in vitro. Olomouc, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 64e9st 64e9st/2
2. 2. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.