Bc. Ondřej Marčík

Bakalářská práce

Příručka pro tvorbu animace v programu Adobe After Effects

Guide for creation of animation in Adobe After Effects
Anotace:
Tématem bakalářské práce je objasnit způsob práce s programem Adobe After Effects CS6 pro tvorbu animace a ukázat postupy a triky pro animování v tomto programu. Praktickou část tvoří krátká video ukázka, ve které jsou využity postupy uvedené v textové části práce.
Abstract:
The theme of this bachelor´s thesis is to explain how to work with program Adobe After Effects CS6 for creating animations and show procedures and tricks for animating in this program. Practical part consists of short video sample in which are used procedures mentioned in the text part of thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2013
  • Vedoucí: MgA. Jan Mikota
  • Oponent: Mgr. Martin Bakeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky