Tomáš Podškubka

Disertační práce

Náklady cizího kapitálu při výnosovém ocenění podniků v České republice

Cost of Debt Capital for DCF Valuation of Businesses in the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se zabývá odhadem nákladů cizího kapitálu pro výnosové ocenění podniků v České republice. Ani teorie ani praxe se tímto tématem doposud detailně nezabývala. Neexistuje přehled metod odhadu nákladů cizího kapitálu uplatnitelných v praxi. Znalci a analytici podceňují náklady cizího kapitálu konstatováním, že je lze jednoduše zjistit z aktuálních úrokových sazeb z úvěrů nebo z obchodovaných …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with estimation of the cost of debt that is applied for DCF valuation of businesses in the specific environment of the Czech Republic. Neither theory nor practice has focused on this issue in detail. There is no systematic and comprehensive list of the cost of debt estimation methods usable in practice. Valuers and analysts disregard estimation of the cost of debt arguing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Petr Marek
  • Oponent: Miloš Mařík, Viola Šebestíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32327

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku