Bc. Dana LACINOVÁ

Diplomová práce

Náklady kapitálu

Cost of capital
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl určit cenu jednotlivých složek podnikového kapitálu a posou-dit přístupy k nákladům na kapitál včetně jejich vlivu na měřítka výkonnosti podniku. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části této práce se zabývám kapitálovou strukturou majetku, teoriemi optimalizace kapitálové struktury, přístupy k nákladům na vlastní kapitál, na cizí kapitál a průměrnými …více
Abstract:
This master thesis's aim is to determine the price of the individual components of the company´s capital and to consider approaches to capital costs including their influence on the scale of the business performance. The thesis is divided into two main parts. In the theoretical part I deal with the capital structure of property, theories of its optimization, approaches to cost calculation of the equity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LACINOVÁ, Dana. Náklady kapitálu. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s0aoal s0aoal/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
Bulanova, L.
19. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.