Bc. Táňa TÁBORSKÁ

Diplomová práce

Odborná příprava policistů Policie ČR v oblasti komunikace a následné využití získaných komunikačních dovedností v krizových situacích

Proffesional training of the Czech Republic Police in the area of communication and the following application of gained communication skills in the crisis situations
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vzděláváním hlídkových policistů Policie České republiky v oblasti komunikace a možností využití získaných dovedností při řešení krizových situací. Pro potřeby teoretické části jsem nashromáždila a prostudovala odbornou literaturu, interní předpisy a metodiky Policie České republiky a další dostupné materiály vztahující se k této problematice. Rovněž jsem vycházela z …více
Abstract:
This thesis deals with an education of the Czech police patrol officers within the framework of communication and the possibilities of applying their abilities previously gained during the crisis situations. I gathered and studied special literature, inner regulations, methodology of the Police of the Czech Republic and other available materials which I used in the theoretical part of the thesis. I …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TÁBORSKÁ, Táňa. Odborná příprava policistů Policie ČR v oblasti komunikace a následné využití získaných komunikačních dovedností v krizových situacích. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta