Eva KULIČKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika nezralého novorozence s retinopatií

The issue of immature newborn with retinopathy
Anotace:
Tématem bakalářské práce je retinopatie nezralých novorozenců jako jedna z následných komplikací spojená s nezralostí. Cílem je zmapovat nejčastější rizika u nezralých novorozenců, která mohou retinopatii ovlivnit. Pro sběr dat jsem použila formu analýzy dokumentace nezralých novorozenců narozených pod 32. gestační týden v Ústavu pro péči o matku a dítě od ledna do prosince v roce 2018. Po vyhodnocení …více
Abstract:
This bachelor thesis describes retinopathy of prematurity that may affect preterm babies as one of the complications of prematurity. The aim is to describe the most common problems of the preterm infant that may increase the development of retinopathy of prematurity. For data collection I analysed a group of preterm infants born at less than 32 weeks gestation in Ustav pro peci o matku a dite from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULIČKOVÁ, Eva. Problematika nezralého novorozence s retinopatií. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií