Bc. Petra Natálie Kadlecová

Bakalářská práce

Směr vývoje českého účetnictví a změny zákona o účetnictví 2016

The direction of Czech accounting and changes in the law 2016
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá směrem vývoje českého účetnictví a změnami účetního zákona, které proběhly v roce 2016. Je zde nastíněn vývoj účetnictví na území ČR a dále jeho vazby a snaha přiblížit se k EU a to zejména mezinárodním účetním standardům IFRS. Dále rozebírá vzniklé změny v účetním zákoně za rok 2016, které jsou aplikovány na konkrétní podnik a stanoveny jejich dopady na zvolené společnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of Czech accounting and changes in the Accounting Act, which took place in 2016. Here is outlined the development of accounting on the territory of the Czech Republic and its links and the effort to approach the EU especially international accounting standards IFRS. It also discusses the changes in the Accounting Act for the year 2016, which are applied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní