Bc. Petra VÍTKOVÁ

Master's thesis

Odysseia - strukturální interpretace

Odysseia - structural interpretation
Abstract:
Cílem této diplomové práce je strukturální interpretace a rozbor spisu Odysseia od antického autora Homéra. Výklad budu provádět s důrazem na kontext Iliady a další epické tradice. Nejdříve se zaměřím na vznik a vývoj tzv. Homérské otázce. Bádání, zaměřující se na Homérskou otázku, se ptá po Homérově identitě. Prvotně se pokusím stanovit dobu vzniku Homérových eposů Ilias a Odysseia. Na to naváži vznikem …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is a structural interpretation and analysis of the work of Odyssey by the ancient author Homer. I will interpret with emphasis on the context of the Iliad and other epic traditions. First, I will focus on the origin and development of the so-called Homeric question. Research focusing on Homer's question asks about Homer's identity. Initially, I will try to determine the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÍTKOVÁ, Petra. Odysseia - strukturální interpretace. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Master programme / field:
Humanities Studies / European Cultural Studies

Theses on a related topic