Mgr. Pavla HARTMANOVÁ

Doctoral thesis

Digitální literatura sociálních médií

Amateur Literary Servers and Potential Siginicancy for Literary Science.
Anotácia:
Záměrem práce je navrhnout metodologický přístup umožňující uchopit literaturu sociálních médií jako soubor platforem s odlišnými technickými parametry, uživatelskými aktivitami a vloženými obsahy. Měla by být zároveň schopna obsáhnout tamní hodnoty a estetická kritéria a vést tak k lepšímu pochopení kontextu sociálních médií, na jehož základě budou nabídnuty odpovídající nástroje analýzy. Řešení těchto …viac
Anotácia:
álních médií ověřujících aplikovatelnost tohoto přístupu - blogoromán Srdce domova slouží jako příklad kolaborativního psaní a amatérské literární fórum SASPI jako příklad kolektivního způsobu psaní. K analýze primární a sekundární osnovy jsou vybráni čtyři autoři z tohoto fóra píšící prózu na pokračování.
Abstract:
The work aims to devise a researcher method, which allows describing digital literature of social media as complex of platforms with different technical parameters, users' activities and inserted contents. At the same time, it should be able to cover values and aesthetic criteria characteristic for social media. It should be lead to a better understanding of the social media context, on which adequate …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D., doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARTMANOVÁ, Pavla. Digitální literatura sociálních médií. Olomouc, 2020. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Doctoral programme / odbor:
Philology / Czech Literature

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 76cssw 76cssw/2
29. 6. 2020
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.